Andere duurzaamheidsprogramma's voor scholen

Er bestaan al een veel meer programa’s voor duurzame scholen. Ken je er nog meer? Heb je ervaringen met een bepaald systeem? Laat het ons weten en deel zo je kennis en ervaring.

Vignet gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Een Gezonde School draag eraan bij dat leerlingen en medewerkers gezond zijn en lekker in hun vel zitten. Gezondeschool.nl helpt scholen die structureel willen werken aan bijvoorbeeld voeding, sport en bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke veiligheid en milieu. Met het vignet Gezonde School krijg je als school erkenning voor je inzet.

Energielabel

Voor het verkrijgen van een energielabel wordt geschat hoeveel gigaJoule energie de school elk jaar per vierkante meter gebruikt voor verwarming, warm water en verlichting. Hiervan wordt afgetrokken de geschatte warmteterugwinning uit rioolwater en ventilatie, en de geschatte energieproductie via zonnepanelen. De Rijksoverheid hoopt dat het energielabel eigenaren van gebouwen meer bewust maakt van het energieverbruik, zodat zij maatregelen gaan nemen. De overheid streeft ernaar dat in 2030 alle scholen het zuinige A-label hebben.

EcoSchools

EcoSchools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. Na een aantal stappen kunnen scholen het certificaat EcoSchool krijgen. Er worden maatregelen aangedragen, leerlingen worden gestimuleerd om zelf iets te ondernemen en ook is er een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum. Het certificaat kost € 2.500 voor de eerste twee jaar.

Energieke scholen

Energieke Scholen is een lesprogramma waarin leerlingen aan de slag gaan om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Als school kies je zelf welke modules van het lespakket je toepast. Meerdere Haarlemmermeerse scholen hebben al meegedaan. In Haarlemmermeer wordt het lesprogramma aangeboden door NMCX Centrum voor Duurzaamheid.

Kids moving the world

Kids Moving The World maakt kinderen bewust van wereldvraagstukken, waaronder gezondheid en duurzaamheid. De lesprogramma's bestaan uit een voorbereiding in de klas met een lespakket en een gastles door een Game Guide, een vrijwilliger die de leerlingen begeleidt. Met Planet Me Game leren kinderen spelenderwijs wat klimaatverandering is en wat zij zelf kunnen doen. Deelname is gratis.

 

Missing Chapter Foundation

De denkkracht van kinderen en hun rol als change agent is nu een ontbrekend hoofdstuk in maatschappelijke besluitvorming. De Missing Chapter Foundation (MCF), opgericht in 2010, neemt de stem van kinderen serieus. Wij brengen dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma's en vraagstukken. 

Wilt u meer informatie over de Missing Chapter Foundation of u aanmelden voor een van onze programma's? Bijgevoegde link laat een filmpje zien hoe invulling wordt gegeven aan deze kinderraad. Raad van Kinderen

 

Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving

Het programma ‘Duurzaam 2015-2018: Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving’ is unaniem door de Gemeenteraad aangenomen. Duurzaamheid gaat over de manier waarop we in de toekomst willen wonen, werken, leren en leven. Met dit programma geeft het College van de gemeente Haarlemmermeer invulling aan duurzaamheid door te koersen op een circulaire samenleving.