Nieuws

Aanvraag bijdrage groene schoolpleinen indienen voor 1 juni 2018

Gepubliceerd op 27 maart 2018

Let op: Heb jij nog geen bijdrage voor jouw Groene Schoolplein aangevraagd? Doe dat dan snel! Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juni worden ingediend.

De gemeente Haarlemmermeer wil scholen stimuleren hun schoolpleinen groener te maken. Daarom ondersteunt zij scholen met de aanleg van een groen plein met een bijdrage van maximaal €5.000,-

Welke scholen komen hiervoor in aanmerking?

Alle scholen kunnen zich aanmelden. Een voorwaarde is dat scholen een kort plan van aanpak en de volledige begroting van het groene schoolplein indienen. Aan de hand van deze gegevens besluit de gemeente welke investeringsbijdrage wordt toegekend. Dit is 50% van de begroting, tot een maximum van € 5.000,-.

Meld jouw schoolplein aan via .

Ook scholen die geen gebruik maken van procesbegeleiding en de vergroening helemaal op eigen kracht ter hand nemen, kunnen een beroep doen op deze investeringsbijdrage van de gemeente, evenals de scholen die in een eerdere fase zijn gestart met vergroening.  

Als kinderen de hele dag binnen hebben gezeten, is het schoolplein een heerlijke uitlaatklep voor ze. Voor veel scholen is het schoolplein helaas slechts een tegelvlak. Het kan ook anders. Steeds meer scholen onderkennen de kracht van een groen schoolplein, een plein dat is opgebouwd uit natuurlijke materialen, waar kinderen kunnen klimmen en klauteren, chillen en weer meer in contact zijn met de natuur.

Door in een natuurlijke omgeving te spelen, ervaren kinderen de waarde en de schoonheid van de natuur. Ze leren hoe lekker het voelt om na het buiten spelen moe en voldaan binnen te komen en van de rust te genieten. Het concentreren in de klas gaat beter. Ze bewegen en zijn daardoor gezonder. Spelenderwijs leren ze dat je plezier kunt beleven aan natuur: dode takken om mee te bouwen, bomen om je achter te verstoppen, kastanjes om mee te knutselen, water en zand om mee te kleien…

NMCX heeft samen met gemeente Haarlemmermeer en scholen de Groene Kapstok ontwikkeld, een programma dat scholen helpt bij het verduurzamen van hun onderwijsomgeving. Een van de onderdelen is Natuurlijk spelen, waarbij schoolpleinen worden veranderd in groene speelpleinen.