Nieuws

Gemeente steunt Groene Schoolpleinen voor 5.000 Euro

Gepubliceerd op 22 november 2016

Foto: Stefan Bruijnje 

Scholen krijgen financiële steun bij ontwikkeling Groen Schoolplein

De gemeente Haarlemmermeer wil scholen stimuleren hun schoolpleinen groener te maken. De gemeente Haarlemmermeer ondersteunt daarom scholen met de aanleg van een groen plein met een bijdrage van maximaal € 5000,-.

Welke scholen komen hiervoor in aanmerking?

Alle scholen kunnen zich aanmelden. Een voorwaarde is dat scholen een kort plan van aanpak en de volledige begroting van het groene schoolplein indienen. Aan de hand van deze gegevens besluit de gemeente welke investeringsbijdrage wordt toegekend. Dit is 50% van de begroting, tot een maximum van € 5.000,-.

Het aanmeldformulier vindt u op deze website bij Schoolomgeving, zie ook .

Ook scholen die geen gebruik hebben maken van procesbegeleiding en de vergroening helemaal op eigen kracht ter hand nemen, kunnen een beroep doen op deze investeringsbijdrage van de gemeente, evenals de scholen die in een eerdere fase zijn gestart met vergroening.