Nieuws

Inschrijving nieuwe lespakketten Natuur- en DuurzaamheidsEducatie start

Gepubliceerd op 24 mei 2018

Maandag 28 mei 2018 start de digitale inschrijving voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) voor het schooljaar 2018-2019. Vier weken lang, tot en met vrijdag 22 juni 2018, kunnen leerkrachten van alle basisscholen in Haarlemmermeer inschrijven op een divers NDE-aanbod van lesmaterialen, excursies, lessen en projecten.

 

Interactieve belevenissen

Een goede voorbereiding is het halve werk! Op www.nmcx.nl/scholen kun je nu al het volledige aanbod bestuderen. De educatie van NMCX is erop gericht om kinderen en jongeren bewust te maken van de waarde van natuur en duurzaamheid voor nu en later. Er worden projecten en lespakketten aangeboden op het gebied van energie, water, grondstoffen/afval, voeding en natuur. “In alle lessen staat het duurzaam denken en beleven van de kinderen centraal. Want wat een kind beleeft blijft uiteindelijk beter hangen”, aldus Ingrid Sjerps, projectleider educatie bij NMCX.

Nieuwe lessen voor schooljaar 2018/2019

NMCX ontwikkelt ieder jaar nieuwe lespakketten, excursies, lessen en projecten. Ook voor volgend schooljaar zijn er weer nieuwe belevenissen opgenomen waarvoor zowel basisscholen als de Buitenschoolse Opvang (BSO) zich kunnen inschrijven. Zo start in het schooljaar 2018/2019 de Leskist ‘Bomen? Boeien!’ waarmee veel te ontdekken is over bomen door een set van zeventig opdrachten van taal en rekenen tot creatief denken, wereldoriëntatie en filosofie. Tijdens de Wild eXperience’ doen leerlingen verschillende opdrachten met al hun zintuigen, ze ontdekken en ervaren de natuur op hun eigen wijze en gaan zelf op onderzoek uit naar planten en dieren in de omgeving.

Energielessen

Ook komend schooljaar is er weer veel aandacht voor (duurzame) energie: Vooruit met Waterstof’ waarin een medewerker van NMCX in de klas uitlegt wat de mogelijkheden zijn van waterstof en de eventuele toepassingen in de toekomst. De methode Wonderwel sluit aan op de directe leefwereld van kinderen: de techniek achter basisvoorzieningen zoals voedsel, drinkwater, afval, riool, gas en elektra natuurlijk met duurzaamheid in de hoofdrol. Het avontuur begint op school en in en om hun eigen huis. Wat komt er elke dag weer binnen in dat huis en wat gaat eruit? Tijdens de lessen is er naast aandacht voor natuur en techniek ook aandacht voor geschiedenis, beeldende vorming en burgerschap.

Let’s do it Kids

Het wervende, schoolbrede programma Let’s Do It Kids!, is voor nog meer scholen beschikbaar. Dit schooljaar geven we een extra impuls aan zwerfafval met het gratis programma Lets do it kids inclusief theater! Let’s Do it Kids is een vorm van belevenisonderwijs. Het is er op gericht om een hele school in één ochtend met diverse aspecten van het (zwerf)afval-thema in aanraking te brengen en daarmee een brede bewustwording op deze problematiek te realiseren.

Schrijf je in!

Tussen 28 mei en 22 juni kan er worden ingeschreven op de lespakketten. Om de keuze voor scholen en BSO’s nog gemakkelijker te maken, is het aanbod ook op overzichtelijke posters gezet. Deze posters zijn begin mei per post aan alle basisscholen en BSO’s gestuurd. Meer informatie over het volledige aanbod voor scholen en de overige activiteiten van NMCX voor scholen, bewoners en bedrijven is te vinden op de website www.nmcx.nl.