Nieuws

Meerwind heeft nieuw Sponsorfonds: Wind in de rug

Gepubliceerd op 26 mei 2016

Met dit Fonds wil Meerwind tot 10.000 euro aan lokale duurzame initiatieven gaan sponsoren.

Meerwind wil graag de basisscholen in de Haarlemmermeer actief wijzen op hun nieuwe sponsorfonds: Wind in de rug.

10.000 euro wordt verdeelt onder duurzame initiatieven die in de kernen van de Haarlemmermeer leven, maar die zonder Meerwinds financiële ‘zetje in de rug’ niet van de grond komen. Onder duurzaamheid verstaan wij zeker ook ‘sociale cohesie’: het dorpsgevoel dat zo kenmerkend is voor de kernen in onze gemeente!

Initiatieven kunnen aangemeld worden voor 12 juni 2016

Meerwind

Duurzame ideeën leveren geld op

Inwoners, verenigingen, clubs en scholen met een goed idee op het gebied van duurzaamheid kunnen hiervoor geld krijgen van Meerwind. De windenergievereniging stelt dit jaar 10.000 euro beschikbaar. Zo profiteert de omgeving mee van de opbrengsten van de windmolens. 

  

“De windturbines van Meerwind draaien prima en het waait stevig in de polder. Het gaat Meerwind dus voor de wind”, aldus voorzitter Bert van Noord. Meerwind heeft drie windmolens bij knooppunt Burgerveen. De Meermin, uit 1993, was de eerste windmolen in Haarlemmermeer. Met de komst van de nieuwe Polderjongen en De Pionier in 2013 is de door Meerwind opgewekte groene stroom vertienvoudigd. “Wij voorzien jaarlijks zo’n 2.400 huishoudens van groene stroom via onze afnemer Greenchoice.” 

  

Sponsoring 

Meerwind heeft geen winstoogmerk en draait geheel op vrijwilligers. Met haar opbrengsten sponsort de vereniging educatieve projecten van NMCX, Centrum voor Duurzaamheid en projecten in ontwikkelingslanden. Ook stelt zij jaarlijks circa 1.000 euro beschikbaar aan de dorpsverenigingen van Burgerveen en Weteringbrug. 

  

Energiebesparing 

Vanaf dit jaar wil Meerwind ook kleinschalige duurzame initiatieven in de regio ondersteunen. “Alle initiatieven die te maken met verduurzaming van de samenleving kunnen in aanmerking komen”, aldus Van Noord. “Wij zijn vooral op zoek naar kleinere projecten die bijdragen aan CO2-reductie, energiebesparing of hergebruik van grondstoffen. Maar het kan ook een project zijn dat de sociale cohesie in een buurt, dorp of wijk vergroot. Want ook goed samenleven is duurzaam.”   

  

Iets terugdoen 

Op deze manier wil Meerwind iets terug doen voor de omgeving. Want met een totale hoogte van 43 meter (de Meermin) tot 92 meter (de Polderjongen en de Pionier) zijn de windmolens in de verre omtrek zichtbaar en daar is niet iedereen blij mee. “Vanaf  het begin hebben wij daarom de omgeving betrokken bij onze plannen. Het is mooi dat we die nu ook kunnen laten meedelen in de winst.” 

  

Groeiende groep 

Meerwind telt bijna 1.100 leden, van wie ruim de helft in Haarlemmermeer woont. “Wij vertegenwoordigen een groeiende groep inwoners in en rond Haarlemmermeer die zich zorgen maken over het milieu en verspilling van grondstoffen zoals fossiele brandstoffen”, zegt Van Noord. Waarom investeert Meerwind de winst dan niet in nieuwe windmolens in Haarlemmermeer? “Meerwind zou niets liever doen dan windenergieprojecten in Haarlemmermeer-Zuid ontwikkelen en ondersteunen. Helaas ligt het provinciebestuur van Noord-Holland dwars. Die wil daar geen windturbines.” 

  

--  Initiatieven aanmelden kan tot 12 juni --

Het aanmeldformulier en informatie over de voorwaarden staan opwww.meerwind.nl