Nieuws

Stimuleringsprijs 2016 voor Duurzame school

Gepubliceerd op 15 november 2016 t/m 2 jan 2017

Om duurzame investeringen op scholen te stimuleren geeft NMCX, Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer de Stimuleringsprijs 2016 uit. Hoe leren we kinderen een duurzame toekomst op te bouwen? Door simpelweg het goede voorbeeld te geven. Op welke plek kan dit beter dan op school? Een omgeving waar kinderen leren en de wereld ontdekken.

De prijs

De 10 beste ideeën krijgen 1500 euro uitgereikt. Een mooi bedrag om te bouwen aan een duurzame leeromgeving. Ideeën voor de Stimuleringsprijs 2016.

Wat moet je doen?

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsprijs 2016, dien je een projectplan in bij groenekapstok@nmcx.nl vóór 1 januari 2017 met aspecten uit onderstaande P’s en C’s. (1 A4 is voldoende)

In 2015 hebben alle voorstellen voor deze prijs het bedrag van 1500 euro ontvangen. Enkele ideeën waren: een groene wand in de school, fruitbomen in de schoolomgeving, een bij-vriendelijke plek op het schoolplein, een gezond schoolplein.

Voorwaarde is dat het idee dient bij te dragen aan een verduurzaamde leeromgeving op het gebied van energieopwekking, energiebesparing, duurzame mobiliteit, waterkwaliteit, klimaatbestendigheid en hergebruik of waarde behoud van grondstoffen.

Daarnaast is het niet gewenst om deze stimuleringsbijdrage in combinatie met andere bijdrages samen te laten vallen om een begroting te dekken.

 

Werken met de 3 P’s 

Een duurzame school heeft een balans gevonden tussen de 3P’s: People, Planet en Profit. Maar waar staan deze 3P’s nu eigenlijk voor?

People

Wat doet de school voor de mensen (leerlingen, leraren, ouders)? Vervullen we de behoeften van mensen? Hoe gaan we om met hun belangen? Denk hierbij zowel aan leerlingen, leraren, ouders, en bekijk het vanuit een nog bredere scope: de wijk en de omgeving. Termen als veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, arbeids-/leeromstandigheden en (on)gewenst gedrag passen onder het kopje people.

Planet

Bij Planet bekijken we hoe de school omgaat met het milieu. Wat is de invloed van de school (processen, gebouw,…) op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Termen als CO2-compensatie, recycling en gebruik van duurzame producten passen onder het kopje planet.

Profit

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is net zo belangrijk als de andere P’s. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. Verbetering van bijvoorbeeld kennis, kwaliteit of reputatie is ook winst. Als de winst voor lange termijn is en géén schade toebrengt aan de leefomgeving nu en huidige generaties kun je het duurzaam noemen. Termen als winst, innovatie, kwaliteit, samenwerking/partnerschap en reputatie passen onder het kopje profit.

Werken met de 3 C’s 

Voor een integrale benadering van het verduurzamen van scholen passen we de 3 C’s toe: Campus, Curriculum, Community. Ook de 3C’s kunnen in evenwicht zijn ontwikkeld, maar waar staan ze nu eigenlijk voor?

Campus

De campus (schoolgebouw en schoolplein) biedt meestal ruime mogelijkheden tot verduurzaming. Gebouw en schoolplein zijn het meest zichtbare symbool van een duurzame school.. Een duurzaam gebouw laat kinderen en ouders zien en voelen wat duurzaamheid kan betekenen nog voordat ze een stap in het klaslokaal hebben gezet.

Curriculum

In een duurzame school zijn de principes van duurzame ontwikkeling geïntegreerd in de lesstof (curriculum). We brengen kinderen kennis, vaardigheden, houding en waarden bij waarmee zij een duurzame toekomst waar kunnen maken en als voorbeeld kunnen dienen.

Community

Verduurzamen kan de school niet alleen want een duurzame school beschikt over een betrokken omgeving (community). Duurzaam onderwijs gaat samen met goed burgerschap en betrokkenheid van en met de omgeving. Dat betekent dat er interactie plaatsvindt tussen de school en de wijk/omgeving. Letterlijk gaan leerlingen de wijk in en komt de wijk binnen in de school.