Nieuws

Stimuleringsprijsvraag Groene Kapstok 2017

Gepubliceerd op 28 november 2017

Om duurzame investeringen op scholen te stimuleren geeft de Groene Kapstok de Stimuleringsprijs 2017 uit. Hoe leren we kinderen een duurzame toekomst op te bouwen? Door simpelweg het goede voorbeeld te geven. Op welke plek kan dit beter dan op school? Een omgeving waar kinderen leren en de wereld ontdekken.

De prijs

De 10 beste ideeën krijgen 1500 euro uitgereikt. Een mooi bedrag om te bouwen aan een duurzame leeromgeving. 

Scholen die gewonnen hebben bij eerdere edities van de Stimuleringsprijsvraag, hebben onder andere deze duurzame ideeën toegepast:

- LED Moodpanelen;
- Radiatorfolie;
- Vierkantemetertuin met regenton en tuingereedschap;
- Veg Trugs;
- Groene haag;
- Plantenborders;
- Natuurkraan;
- Wormenhotel;
- Pluktuin;
- Een g
roene wand in de school;
- Fruitbomen in de schoolomgeving;
- Bij-vriendelijke plek op het schoolplein.

Andere ideeën voor de Stimuleringsprijs 2017 kunt u hier vinden.   

Idee indienen

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsprijs 2017, dien je een projectplan (maximaal 1 A4 is voldoende) in bij groenekapstok@nmcx.nl vóór 1 februari 2018. 

Voorwaarden

- Je idee draagt bij aan een verduurzaamde leeromgeving op het gebied van energieopwekking, energiebesparing, duurzame mobiliteit, waterkwaliteit, klimaatbestendigheid en hergebruik of waarde behoud van grondstoffen.

- Het is niet gewenst om deze stimuleringsbijdrage in combinatie met andere bijdrages samen te laten vallen om een begroting te dekken en er kunnen alleen scholen meedoen die deze prijs nog niet eerder gewonnen hebben.

- Het moet een investering betreffen, een tastbaar iets, dus geen lesprogramma.

- Tot slot dient in het projectplan rekening gehouden te worden met de P's en C's: 

Werken met de 3 P’s 

Een duurzame school heeft een balans gevonden tussen de 3P’s: People, Planet en Profit. Maar waar staan deze 3P’s nu eigenlijk voor?

People

Wat doet de school voor de mensen (leerlingen, leraren, ouders)? Vervullen we de behoeften van mensen? Hoe gaan we om met hun belangen? Denk hierbij zowel aan leerlingen, leraren, ouders, en bekijk het vanuit een nog bredere scope: de wijk en de omgeving. Termen als veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, arbeids-/leeromstandigheden en (on)gewenst gedrag passen onder het kopje people.

Planet

Bij Planet bekijken we hoe de school omgaat met het milieu. Wat is de invloed van de school (processen, gebouw,…) op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Termen als CO2-compensatie, recycling en gebruik van duurzame producten passen onder het kopje planet.

Profit

De derde P, de Profit of ook wel winst genoemd, is net zo belangrijk als de andere P’s. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. Verbetering van bijvoorbeeld kennis, kwaliteit of reputatie is ook winst. Als de winst voor lange termijn is en géén schade toebrengt aan de leefomgeving nu en huidige generaties kun je het duurzaam noemen. Termen als winst, innovatie, kwaliteit, samenwerking/partnerschap en reputatie passen onder het kopje profit.

Werken met de 3 C’s 

Voor een integrale benadering van het verduurzamen van scholen passen we de 3 C’s toe: Campus, Curriculum, Community. Ook de 3C’s kunnen in evenwicht zijn ontwikkeld, maar waar staan ze nu eigenlijk voor?

Campus

De campus (schoolgebouw en schoolplein) biedt meestal ruime mogelijkheden tot verduurzaming. Gebouw en schoolplein zijn het meest zichtbare symbool van een duurzame school. Een duurzaam gebouw laat kinderen en ouders zien en voelen wat duurzaamheid kan betekenen nog voordat ze een stap in het klaslokaal hebben gezet.

Curriculum

In een duurzame school zijn de principes van duurzame ontwikkeling geïntegreerd in de lesstof (curriculum). We brengen kinderen kennis, vaardigheden, houding en waarden bij waarmee zij een duurzame toekomst waar kunnen maken en als voorbeeld kunnen dienen.

Community

Verduurzamen kan de school niet alleen, want een duurzame school beschikt over een betrokken omgeving (community). Duurzaam onderwijs gaat samen met goed burgerschap en betrokkenheid van en met de omgeving. Dat betekent dat er interactie plaatsvindt tussen de school en de wijk/omgeving. Letterlijk gaan leerlingen de wijk in en komt de wijk binnen in de school.

 

Eventuele vragen kunnen gericht worden aan groenekapstok@nmcx.nl.

Foto: Uitreiking Stimuleringsprijsvraag 2016.