Nieuws

Subsidie op zonnestroom in 2015

Gepubliceerd op 25 april 2015

Bezit jouw school een eigen schoolgebouw in Noord-Holland? Dan komen jullie in aanmerking voor een provinciale subsidie op installaties voor zonnestroom, zoals zonnepanelen.

De provincie Noord-Holland subsidieert zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen en geeft zo een impuls aan de opwekking van duurzame energie. De subsidie dekt 20% van de kosten tot een maximum van € 25.000 per project. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen in 2015 (tot en met 29 januari 2016) een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal is er € 2.086.450 beschikbaar.

Meer informatie op de website van de provincie Noord-Holland.