Hoe krijg ik het voor elkaar?

Hoe breng je al die mooie ideeën tot uitvoering? Hoe kom je aan geld en menskracht? Zoek bijvoorbeeld partners in de directe omgeving.

Veel bedrijven hebben hart voor duurzaamheid en onderwijs, en willen graag bijdragen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo). Ook gemeenten en provincies hebben duurzaamheidsdoelen. Zij verstrekken diverse subsidies. NMCX Centrum voor Duurzaamheid is altijd op zoek naar samenwerkingspartners rond duurzaamheid.

Ook de leerlingen, hun ouders en de wijk kun je betrekken. Ze kunnen geld inzamelen voor een investering en tegelijk meedenken en meepraten over duurzaamheid. Hier vind je wat ideeën. Pas je een ervan toe, of heb je nog andere ideeën, laat het ons weten!

Lokaal en duurzaam samenwerken

 • Betrek ouders of wijkbewoners. Ruim samen zwerfafval op. Laat leerlingen advies geven over het isoleren van de huizen. Wordt afvalscheidingscentrum voor de wijk. Organiseer een rommelmarkt of een kledingbeurs. De hele wijk wordt er hechter en beter van.
 • Betrek bedrijven bij de lessen. Vraag een fruitteler om een les te geven en het schoolfruit te leveren. Ga met de klas op excursie naar bedrijven. Vraag of zij laten zien wat zij doen aan duurzaamheid.
 • Organiseer een schoolrestaurant met de oogst van de schooltuin of duurzaam voedsel van een lokaal bedrijf. Leer de kinderen een lekkere en gezonde maaltijd te maken en hun familie en wijkgenoten gastvrij te onthalen. Haal daarmee eventueel geld op voor een duurzame investering in de school.
 • Organiseer een workshop crowdfunding voor schooldirecteuren, leraren en ouders en stimuleer de toepassing ervan voor duurzame maatregelen aan de school.
 • Mobiliseer ouders voor gastlessen. Laat hen vertellen over duurzaamheid in hun beroep, bedrijf, opleiding of hobby.
 • Maak van de eindschoonmaak voor de zomervakantie een feestelijke dag, met ouders. Of organiseer een klusdag, een opruimdag of een schoolpleinopknapdag.

Geldzaken

 • Met crowdfunding maakt een groep mensen een concreet project, initiatief of ideaal financieel mogelijk door een klein bedrag te investeren. Dit kan via een website voor crowdfunding, maar ook via bijvoorbeeld Facebook. Zorg dat je de mensen bereikt die voor jouw project eventueel geld over zouden kunnen hebben. Zoek die vooral in het eigen netwerk van de school. Betrek de leerlingen en hun ouders. De tegenprestatie kan bijvoorbeeld zijn: een kleine beloning, rente, maar ook verduurzaming van de school in je wijk of een ‘goed gevoel’.
 • Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnepanelen). 
 • Het Schipholfonds draagt bij aan fysiek bewegen in de omgeving van Schiphol.
 • Ieder jaar stort Meerlanden € 50.000 in het Meerlandenfonds om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen.
 • Het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds ondersteunt initiatieven en ontwikkelingen die het economische, sociale en culturele leven willen verbeteren.
 • Jantje Beton ondersteunt en adviseert scholen om spelen en bewegen op en rondom het schoolplein te stimuleren, en hanteert hierbij een unieke aanpak door actief kinderen te betrekken.
 • Organiseer een sponsorloop of een loterij om een duurzame investering te kunnen doen.

Projectvoorstel Haarlemmermeer Duurzaam

Voor het uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer Duurzaam 2016-2017 kunnen projecten en activiteiten worden ingediend bij het programmateam duurzaamheid van de gemeente Haarlemmermeer. Indien budget uit het programma wordt aangevraagd dan wordt een project getoetst aan een aantal vooraf gestelde criteria, het moet:

 • Een bijdrage leveren aan het realiseren van de gemeentelijke ambities;
 • Een bijdrage leveren aan minimaal één van de benoemde domeinen (wonen, werken, leren, leven);
 • Iets toevoegen wat niet al door de markt wordt opgepakt;
 • Zichtbaar en beleefbaar zijn;
 • Een aanjager of katalysator zijn.

Als hulpmiddel voor het indienen van projectvoorstellen kan de template worden gebruikt. Het NMCX kan scholen helpen bij het invullen van de template. Neem daarvoor contact op met de projectleider Groene Kapstok (projectleider@groenekapstok.nl).