Waarom de Groene Kapstok?

Doel van De Groene Kapstok is ervoor te zorgen dat alle basisscholen in Haarlemmermeer en hun leerlingen, leerkrachten en directies actief bezig zijn met besparen op energie en water, een fris binnenklimaat op school, een groene en duurzame schoolomgeving, anders consumeren en gaan recyclen. Ze doen dat samen met bedrijven en bewoners en integreren duurzaamheid in hun beleidsplannen.

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Bruntlandrapport

Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid op scholen is belangrijk omdat:

  • het belangrijk is om kinderen duidelijk te maken dat we zuinig moeten zijn op de aarde;
  • we willen dat kinderen spelen en leren over duurzame en gezonde leefstijl, in een gezonde omgeving en een stimulerende samenleving;
  • scholen het goede voorbeeld willen geven en kinderen en omgeving willen uitnodigen om mee te doen;
  • we kinderen willen leren participeren in de samenleving;
  • we willen dat duurzaamheid vanzelfsprekend is;
  • we kinderen willen leren dat zij verantwoordelijkheid voor en invloed op hun omgeving hebben.

De Groene Kapstok biedt handvatten

De Groene Kapstok stimuleert scholen, leerlingen en ouders tot duurzaamheid. Deze website biedt scholen handvatten om vandaag nog verantwoordelijkheid te nemen voor een betere en duurzame school- en leefomgeving. Kies op deze website de meest aansprekende maatregelen. Kijk hoe ze gerealiseerd kunnen worden en hoe andere scholen ermee bezig zijn.

Scholen

Scholen vinden bij de Groene Kapstok inspiratie, ideeën, advies en concrete informatie over duurzame maatregelen voor de school en manieren om die te realiseren. Daarbij horen ook voorbeelden van andere scholen en mogelijkheden om contact te zoeken of samen te werken met anderen die al meer ervaring hebben met een onderwerp. 

Leerlingen

Leerlingen van scholen die werken aan duurzaamheid krijgen al vroeg een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Zij hebben een prettige schooltijd en groeien op tot duurzame burgers en bewuste consumenten. Door hen te betrekken bij de ontwikkelingen nemen zij bovendien duurzame thema’s mee naar huis, het eigen gezin in. Ze brengen gesprekken aan tafel op gang en brengen hun ouders op ideeën. Zo wordt duurzaamheid in alle straten en wijken van Haarlemmermeer vanzelfsprekend.

Iedereen doet mee

Tijdens de wedstrijd Milieuhelden 2013 wonnen leerlingen van de 1e Montessorischool uit Hoofddorp met het idee “een groen vignet voor scholen”. De Groene Kapstok is de uitwerking van dit idee door de gemeente Haarlemmermeer, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en een aantal scholen in de gemeente. Alle besturen van scholen in de gemeente Haarlemmermeer hebben zich unaniem gecommitteerd aan de Groene Kapstok en het Schetsontwerp. Zie: .

Al deze partijen vinden duurzaamheid belangrijk, ook op school. Daarom werken zij samen in de uitvoering van het Energieakkoord en de Green Deal Verduurzaming Scholen.

In het Energieakkoord staan afspraken tussen ruim veertig organisaties in Nederland over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Daarin staat ook dat gemeenten en schoolbesturen voortaan rekening moeten houden met energieneutraal bouwen en renoveren.

De Green Deal Verduurzaming Scholen is een akkoord tussen de Rijksoverheid, de landelijke schoolbesturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de verduurzaming van scholen te versnellen.

Leden klankbordgroep

Mirjam van Haastrecht, directeur 1ste Montessorischool
Nicole van Kan, directeur IKC Wereldwijs
Carla Mesman, directeur De Zwanebloem
Ingrid Op den Laak, directeur Merlijn
Antoinette Wastell, directeur De Wilgen
Yvonne Woestenburg, directeur Oranje Nassauschool
Frank van Bergen, directeur De Vredenburg
Adrienne van Beinum, directeur IKC De Lente 
Anneke van Lijnschoten, NDE contactpersoon, Vesterhavet