Afval scheiden met het scholenconcept

Op Basisschool De Wilgen uit Hoofddorp en de dr Plesmanschool uit Badhoevedorp is  gestart met een nieuw onderwijsprogramma over afvalscheiding. Deze twee scholen hebben de primeur in Haarlemmermeer. De scholen ontvingen gekleurde containers voor de diverse afvalstromen en alle klassen kregen een les over een wereld zonder afval van Rudy Klaassen van NMCX Centrum voor Duurzaamheid.

“Heel goed dat jullie meer afvalbakken willen, want afval scheiden is veel beter voor het milieu.”

— John Nederstigt wethouder
Meld mijn school aan »

In de klassen worden voortaan verschillende afvalstromen gescheiden in de nieuwe gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic, drankenkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel kan de school bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu, verzorgd door NMCX.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op.

Afval scheiden loont. De besparing op afvalinzameling en de inkomsten uit recyclingacties komen ten goede aan de school.

Meerlanden rekent voor de inzameling van vijf gescheiden afvalstromen een bedrag van EUR 3,50 per leerling per jaar (prijspeil januari 2015).

Ook op de Zevensprong uit Rijsenhout is het scheiden van afval goed geregeld. Wist je dat:

 • alle groepen zijn voorzien van nieuwe bakken voor afvalscheiding?
 • ook grote bakken voor buiten zijn geleverd?
 • de Zevensprong wordt ondersteund door de Meerlanden?
 • de kinderen hiermee bewust worden gemaakt van hun invloed op hun omgeving?
 • de leraren hopen dat de ouders hier ook thuis mee aan de slag gaan?
 • de kinderen zelf zorgen voor het scheiden van afval en de prullenbakken legen in de grote bakken?
 • dit wordt opgenomen in het rooster voor de klassendienst?
 • de kinderen uit de hogere groepen de lagere groepen hiermee helpen?

Het scholenconcept wordt aangeboden door de Meerlanden.

Meerlanden heeft ook het  ontwikkeld.

Ook NMCX biedt lespakketten over het voorkomen, recyclen en scheiden van afval.

 


Deelnemende scholen

 • BS De Wilgen — Hoofddorp
 • Dr. Plesmanschool — Badhoevedorp
 • OBS De Zevensprong — Rijsenhout

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?