Energieke klas

Met het lesprogramma 'Energieke klas' kunnen leerlingen van groepen 7 en 8 onderzoekjes uitvoeren om erachter te komen hoe gezond, milieuvriendelijk en energiezuinig hun klaslokaal is.

Voor: groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2017-2018 is inmiddels verstreken. 

De leerlingen doen in tweetallen metingen met een CO2-meter, een lichtmeter, een geluidsmeter, een energiemeter en een digitale thermometer.

Met behulp van werkboekjes ontdekken ze wat de staat van hun directe leefomgeving is, en hoe die gezonder en milieuvriendelijker kan worden.

Ze krijgen inzicht in de technische aspecten van het binnenmilieu waar ze dagelijks mee in aanraking komen, en worden uitgedaagd om hun omgeving te verbeteren.

De combinatie van creativiteit, techniek en de directe toepasbaarheid van de nieuwe kennis heeft iedere leerling wat te bieden en verhoogt het bewustzijn van het belang van duurzaamheid.

Voor: groepen 7 en 8 van het basisonderwijs

Aan dit lespakket zijn geen kosten verbonden.

Tijdsduur: 2 dagdelen, die enige tijd uit elkaar kunnen liggen.


De aanmeldingsperiode voor schooljaar 2017 -2018 is verstreken.

Voor het schooljaar 2018-2019 kan in het voorjaar 2018 worden ingeschreven via de website van NMCX.

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?