Groen Schoolplein

 

Als kinderen de hele dag binnen hebben gezeten, is het schoolplein een heerlijke uitlaatklep voor ze. Voor veel scholen is het schoolplein helaas slechts een tegelvlak. Het kan ook anders. Steeds meer scholen onderkennen de kracht van een groen schoolplein, een plein dat is opgebouwd uit natuurlijke materialen, waar kinderen kunnen klimmen en klauteren, chillen en weer meer in contact zijn met de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen hierdoor rustiger worden en weer meer geconcentreerd de klas ingaan. Daarnaast stimuleert het tot meer beweging en creativiteit en nodigt het kinderen uit om vaker buiten te gaan spelen.

Het NMCX heeft samen met gemeente Haarlemmermeer en scholen de Groene Kapstok ontwikkeld, een programma dat scholen helpt bij het verduurzamen van hun onderwijsomgeving. Een van de onderdelen is Natuurlijk spelen, waarbij schoolpleinen worden veranderd in groene speelpleinen.

Dat willen wij ook!

Na de presentatie van de Groene Kapstok en het voorbeeld van het groene schoolplein van de Zwanebloem in september 2014 en in 2015, was er veel interesse voor een groen plein. Veel scholen willen de stap maken, maar weten niet goed weten hoe ze dit aan moeten pakken.

Daarom heeft NMCX Kirsten Barnhoorn van Future Proof Kids (initiatiefnemer en programmamanager van het groene plein van de Zwanebloem) gevraagd om een begeleidingsprogramma voor scholen aan te bieden.

 

Hoe kan Future Proof Kids uw school helpen?

Bij het ontwikkelen van een groen schoolplein komt veel kijken. Hoe start je een projectteam op, hoe worden ouders, kinderen en buurtbewoners betrokken, hoe komt een ontwerp tot stand, keuze van de juiste leveranciers en last but not least, hoe krijg je de financiering rond?

Future Proof Kids kan scholen begeleiden bij de opstart en ontwikkeling van een groen schoolplein. Door een juiste begeleiding kan een school het programma goed op de rit krijgen en in zo’n traject veel geld besparen.

 

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

Per school zal een coachingstraject gestart worden met de volgende stappen:
1. Kick off met projectteam. Advies bij samenstelling team.
2. Opstellen van het projectplan
3. Opzet sessie behoefte bepaling. Hierbij worden zowel kinderen, ouders al leerkrachten
   betrokken. Future Proof kids levert tools aan, uitvoering kan door school zelf worden
   gedaan.
4. Ontwerptraject o.b.v. input. Future Proof Kids begeleidt de briefing voor het
   ontwerpbureau op basis van de eerdere behoeftebepaling.
5. Selectie hovenier. Future Proof Kids begeleidt bij het aanvraag- en selectieproces
   m.b.v. instructies en tools. School is verantwoordelijk voor de uitvoering.
6. Financiering à Future Proof Kids levert handvaten voor fondswervingsstrategie en kan
   helpen bij het opstellen van de basistekst voor aanvraag naar de fondsen.
7. Realisatie. Future Proof Kids adviseert bij het opzetten van plan van aanpak voor de
   uitvoering. We streven hierbij naar het zoveel mogelijk laten realiseren door ouders,
   leerlingen en locale sponsors. Dat stimuleert betrokkenheid, verantwoordelijkheid en
   draagvlak en draagt bij aan de sociale cohesie.
  • Projectorganisatie + draagvlak
  • Behoeftebepaling + ontwerp
  • Leveranciersselectie
  • Financiering
  • Realisatie
  • Onderhoud

 

Wat gaat het kosten?

In 2015 heeft de gemeente Haarlemmermeer de begeleiding voor 4 scholen aangeboden. Hiervoor krijgt de school ca 10 werksessies, die veelal in de avond met de projectgroep zullen plaatsvinden.

 

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?