Groen schoolplein op de Zwanebloem

Het schoolplein van de Zwanebloem in Zwaanshoek is in 2014 van een groot stenen speelplein omgebouwd tot een plein dat is opgebouwd uit natuurlijke elementen met gevarieerde groene speelaanleidingen. Een plein voor kinderen van 6 tot 16 jaar waar ze kunnen klimmen en klauteren, chillen, rennen, ontdekken en bouwen met spullen uit de natuur. Spelen in zo’n afwisselende omgeving prikkelt kinderen tot meer (diversiteit in) fysieke beweging, samenspel, sociale contacten en creativiteit.

Zie ook www.dezwanebloem.nl/groeneplein of op Facebook Groene Plein De Zwanebloem.

“Voor de school betekent een Groen Plein bij de aanleg veel modder, extra investeren in bezems, matten en schoonmaak, zeer enthousiaste kinderen, kinderen die genieten van modder, een uitdagende leeromgeving, bewegende kinderen die na heerlijk buitenspel, na in- en ontspanning weer nieuwe energie hebben om te leren.”

— Carla Mesman directeur De Zwanebloem

“Het is geweldig om te zien hoe de kinderen in de natuur opgaan. Een paar stapstammen om een boom, geeft een boom een geheel nieuwe plek van spelen en relaxen. Er is veel meer samenspel en kinderen laten zich verrassen door wat de natuur hen biedt. We kunnen niet wachten tot het totale plein is vrijgegeven en de lente al het groen ook echt laat bloeien. “ Kirsten Barnhoorn – Projectleider Groene Plein

De Zwanenbloem staat op een prachtige, ruime locatie met mooie oude bomen. Helaas was het schoolplein zelf een groot tegelvlak waar voornamelijk gevoetbald werd. Wie niet van voetbal houdt, stond hier – letterlijk – buiten spel. Dit wilde de Zwanebloem graag veranderen naar een plein dat de school naar buiten en de natuur naar binnen brengt. Een plein dat is opgebouwd uit natuurlijke elementen, zoals bomen, planten, rotsen en water.

Wensen van ouders en kinderen zijn in diverse sessies in kaart gebracht en door een architect tot een mooi, uitdagend ontwerp vertaald. De bedoeling was om het plein uitdagend maken voor alle kinderen uit Zwaanshoek van 6 – 16 jaar. Klik hier om het ontwerp te bekijken.

Kosten en financiering

Een groen schoolplein kost nogal wat. Het totale project heeft uiteindelijk 115.000 euro gekost. Dat is voor de helft gefinancierd door Schipholfonds en de gemeente Haarlemmermeer (met het schoolplein is namelijk ook een deel van de openbare buitenruimte opnieuw ingericht). Belangrijk thema was realisatie en financiering met inzet van ouders en lokale krachten. Daarom heeft de Zwanebloem vele activiteiten georganiseerd om de financiering rond te krijgen. Een kledingbeurs bijvoorbeeld heeft 300 euro opgebracht en een Obstakelrun 4.000 euro. In de nieuwsbrief van de school verschenen regelmatig oproepjes voor sponsoring in geld of natura. ook de kinderen hebben een geweldige bijdrage geleverd met diverse geldinzamelacties gedurende de afgelopen 3 jaar.

Daarnaast wordt er door de ouders al jarenlang maandelijks oud papier ingezameld. De opbrengst hiervan was een belangrijke basis om het ontwerp van het plein te kunnen bekostigen.

In de uitvoering zijn veel kosten uitgespaard door de geweldige inzet van veel ouders, leerkrachten en buurtbewoners die 4 zaterdagen de armen uit de mouwen hebben gestoken. Met het zelf uitvoeren van werkzaamheden zoals ontmanteling van het plein, opbouw van een amfitheater met oude stenen, aanbrengen van beplanting en gedeeltelijk bestraten van kleine delen is meer dan 12.000 euro uitgespaard. Dat heeft niet alleen veel geld bespaard, maar creëert ook verbondenheid en trots. Ook leerlingen van groep 8 en oudleerlingen hebben meegeholpen.

Tijdsduur: Jan 2013 – Mrt 2015

De voorbereidingen hebben ruim een jaar geduurd en ook voor de realisatie is een jaar uitgetrokken.  In Januari 2013 is de werkgroep van start gegaan. De eerste maanden zijn besteed om een projectteam samen te stellen. Bestaande uit 10 personen waaronder de schooldirecteur, leerkrachten, ouders, een buurtvertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de BSO. Ook Futureproof kids heeft de school begeleidt bij het ontwikkelen en realiseren van een groen plein. Ook de wensen van zowel kinderen als ouders en leerkrachten werden in deze eerste maanden in kaart gebracht en er werd een architect geselecteerd om een goed ontwerp te maken. Het ontwerp is in Augustus 2013 aan de ouders gepresenteerd. Dit was de basis voor leveranciersselectie en fondswerving.

Het project is zo ontworpen dat het in fasen kon worden gerealiseerd, afhankelijk van de fondsenwerving. Bovendien was erdoor de uitvoering in fasen steeds een deel van het plein waar wel gespeeld kon worden. De fondsenwerving is uiteindelijk zo succesvol verlopen, dat al in September 2014 het eerste deel is opgeleverd en in maart 2015 was het totale plein klaar. Op 29 april 2015 is de feestelijke opening!

NMCX Centrum voor Duurzaamheid biedt verschillende lespakketen over groen rondom school.

Lees ook meer in de  van Jantje Beton.

Tips

  1. Zorg dat de directie gelooft in het plan en organiseer een gemotiveerd team dat bestaat uit ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Een enthousiaste en betrokken projectleider is een voorwaarde voor het realiseren van een groen plein.
  2. Wil je het plein goed en doordacht aanpakken, zodat het ook voor de lange termijn klopt? Laat het ontwerp uitwerken door een gespecialiseerde architect. Dat geeft een goede basis en zorgt voor veel meer kansen om offertes van verschillende hoveniers effectief uit te onderhandelen.
  3. Zorg vanaf het begin voor actieve participatie van kinderen, leerkrachten en ouders. Communicatie en informatiedeling is essentieel (ook voor je sponsors!)
  4. Houd momentum in het proces. Zo houd je team en ouders gemotiveerd en creeer je extra draagvlak.
  5. Heb je een groot plan, splits het dan op in fasen. Zo kan er al gestart worden bij het binnenhalen van de eerste sponsoring/fondsen, waardoor iedereen gemotiveerd is en andere sponsors gemakkelijker over de brug komen.

Deelnemende scholen

  • Montessorischool Floriande — Hoofddorp
  • OBS 't Joppe — Nieuw-Vennep
  • OBS De Zevensprong — Rijsenhout
  • OBS De Zwanebloem — Zwaanshoek

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?