Pilot Groen in de Klas

In 2014 vond het project 'Groene wanden in de klas' plaats, dit project werden op 10 basisscholen in de gemeente Haarlemmermeer groene wanden geplaatst. Op die dag was op de Juliana van Stolbergschool het 10e exemplaar geplaatst. Dit was het startsein voor een onderzoek naar de effecten van planten in de klas. Inmiddels is het onderzoek naar de effecten op leerlingen en leerprestaties afgerond. Het onderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit loopt nog tot eind 2016.

Tot nu toe bieden de resultaten van de onderzoeken een stevige basis voor een grootschalige toepassing van groene wanden in klaslokalen. De planten groeiden goed, ook als de standplaats eigenlijk wat te donker was of als er een paar dagen te laat water werd gegeven. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast en dit vertaalde zich in meetbare effecten op de waardering van het klaslokaal, de stemming, het zelfbeeld en de concentratie van de leerlingen. Voordeel van groen in school is dat dit het hele jaar door beleefd wordt. In tegenstelling tot een groen schoolplein dat in de winter kaal is.

De studenten van het Wellantcollege vonden de plantenwanden wel een beetje saai voor kinderen. Omdat er geen bloeiende planten in de wand zaten en omdat de kinderen er nauwelijks zelf voor konden zorgen. Binnen de Groene Kapstok gaan we samen uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren.

“Eén van de docenten heeft aangegeven al te merken dat de luchtkwaliteit in de klas beter is en geen last te ondervinden van allergieën.”

— Willem Elsnerus directeur Dr. Plesmanschool

Groene wanden vormen een haalbare, betaalbare en praktische oplossing om snel schone lucht in klaslokalen te brengen. En de nieuwste generatie groene wanden is ook nog eens ‘vakantieproof’. Ze hoeven maar eens in de twee weken water! Hoog tijd dus, dat meer scholen zo’n wand in de klas krijgen.

In het project Groen in de Klas doen10 scholen, uit de gemeente Haarlemmermeer. Leverancier Flora Holland en Into Green hebben ervaring met zo’n moderne, praktische wand. We doen onderzoek naar de luchtkwaliteitsverbetering, we monitoren of watergeven inderdaad maar eens per twee weken moet en we probeerden een hartstikke leuk technisch lespakket van het bedrijf Plant-e uit. Ook controleerden vier afstudeerders van het Wellant college of de planten bleven leven en bleven hangen.

Het onderzoek naar de kwalitatieve effecten (prof.dr. Agnes van den Berg) is afgerond. De rapportage is in concept gereed. Er is een presentatie gemaakt van de belangrijkste conclusies.

Slotconclusie onderzoek kwalitatieve effecten: Dit onderzoek laat zien dat zowel leerkrachten als leerlingen heel enthousiast zijn over een plantenwand in hun klaslokaal, die kinderen de mogelijkheid biedt om op een vanzelfsprekende manier dagelijks in contact te komen met groen. Dit enthousiasme vertaalt zich ook in meetbare effecten op de waardering van het klaslokaal, de stemming, het zelfbeeld en de concentratie van de leerlingen. Dit is best bijzonder gegeven het feit dat er, zoals gebruikelijk in een veldexperiment, op elk moment veel toevallige omstandigheden waren die niet onder controle van de onderzoekers waren en die de resultaten kunnen hebben vertroebeld. Als het gaat om het onderhoud van de wand en de plantenkeuze zijn er nog wel wat verbeterpunten mogelijk. In vergelijking met gewone potplanten, die in een klaslokaal vaak een kort leven beschoren zijn, biedt een plantenwand echter een unieke kans om groen in het klaslokaal te brengen en daar ook langdurig gezond te houden. Al met al bieden de resultaten van dit onderzoek een stevige basis voor een grootschalige toepassing van groene wanden in klaslokalen.

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit (prof. dr. Bert van Duijn) is helaas nog niet compleet. De wel beschikbare resultaten wijzen uit dat de luchtkwaliteit (CO2 gehalte en luchtvochtigheid) in een lokaal met planten beter is dan in een lokaal zonder.

4 Studenten van het Wellantcollege hebben de plantenwanden in het schooljaar 2014/2015 gemonitord en een verslag gemaakt van hun bevindingen:

Conclusies rapportages studenten Wellantcollege

 • het was lastig om in de lokalen een geschikte (perfecte?) plek voor een plantenwand te vinden;
 • de leerkrachten vonden het vullen van de bakken met water (in de zomer 1x in de 2 weken) lastig en vergaten dat soms;
 • toch groeiden de (meeste) planten naar behoren, ook bij relatief weinig licht en bij een paar dagen zonder water;
 • de planten hadden geen last van plaagdieren;
 • sommige planten (met name Epipremnum) waren gevoelig voor wortelrot, vermoedelijk door te weinig licht en juist te veel water;
 • aan de kinderen die meededen aan het onderzoek is duidelijk uitgelegd wat planten kunnen ‘doen’;
 • de leerkrachten en kinderen vonden de wand mooi en kinderen maakten de planten niet kapot, het enthousiasme van de leerkracht had ook invloed op het enthousiasme van de kinderen;
 • de studenten vonden de wanden een beetje saai voor kinderen, enerzijds omdat er geen bloeiende planten in de wand zaten, anderzijds omdat de kinderen er nauwelijks zelf voor konden zorgen;
 • 2 scholen hebben de wand uiteindelijk in de hal gezet, enerzijds vanwege ruimtegebrek in het lokaal, anderzijds zodat meer mensen ervan konden genieten;
 • een van de studenten vroeg zich af wat voor een school de meerwaarde is van een dure plantenwand, waarom geen plantenbakken aan de muur hangen of potjes in een rek;

 

Plantenwanden zijn nog steeds duur, wel 1.500 euro of meer per lokaal. De meeste scholen hebben dat niet en zeker niet voor wel 8 of meer lokalen. Maar, als alle ouders, opa’s, oma’s, neven en nichten, buren en vrienden een beetje meebetalen, dan is het geld zo bij elkaar gebracht. Crowdfunding sites kunnen daarbij helpen. De school hoeft er alleen nog over na te denken welke beloning iemand voor zijn donatie krijgt. IntoGreen heeft speciaal voor Groen in de Klas  een crowdfundingproject bedacht. Lees hierover meer bij het project Groene Wanden op de Montessori Floriande.

 

 

Er zijn 3 leveranciers gevonden voor het plaatsen van het groen in de klas. Ze leverden alle drie een ander concept.

Er is een gratis lespakket van Air So Pure beschikbaar. Er is een werkblad voor de leerling en een werkblad voor de leraar.

School TV heeft een leuk filmpje over fotosynthese.

 fotosynthese

 


Deelnemende scholen

 • BS De Wilgen — Hoofddorp
 • CBS Juliana van Stolberg — Hoofddorp
 • Dr. Plesmanschool — Badhoevedorp
 • Eerste Montessorischool Hoofddorp — Hoofddorp
 • OBS De Optimist — Hoofddorp
 • OBS De Zevensprong — Rijsenhout
 • OBS De Zwanebloem — Zwaanshoek
 • PCBS Immanuel — Rijsenhout

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?