Vitaal Lokaal op de Zwanebloem

Vitaal Lokaal betekent letterlijk 'Beter leren en presteren in een gezonde omgeving'.

Op de Zwanebloem in Zwaanshoek is in het schooljaar 2010/2011 het eerste Vitaal Lokaal gerealiseerd. Dit beviel de school zo goed dat zij nu al haar lokalen vitaal maakt.

“Wat het de school heeft gebracht? Algehele rust in de school. Beter geconcentreerde en blije kinderen en leraren.”

— Carla Mesman, directeur

Vitaal Lokaal – aangenaam leren en presteren

Op school staat het kind en zijn leerprestaties centraal. Tijdens het bouwen en gebruiken van scholen worden echter ook allerlei beslissingen genomen, waarbij het budget leidend is. Dit kan het vormen van een ideale leeromgeving frustreren.

Vitaal Lokaal is een integrale aanpak die niet alleen de lucht, maar ook het licht, water en materialen verbetert zodat er een complete vitale leeromgeving ontstaat. Een omgeving met vitaal licht dat het bioritme niet verstoort en de aanmaak van vitamine D gewoon laat doorgaan. Lucht met voldoende zuurstof, een goede luchtvochtigheid en zo min mogelijk fijnstof. Zuiver water dat makkelijk door het lichaam wordt opgenomen en materialen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Het 1e Vitaal Lokaal op de Zwanebloem -inclusief onafhankelijk onderzoek- kostte Eur 150.000. Dit is bekostigd door Stichting Vital Places met een bijdrage van Eur 20.000 van Sopoh (het schoolbestuur). Een Vitaal Lokaal kan al gerealiseerd worden vanaf Eur 7500, uitgegaan van een goede CO2 gestuurde basisventilatie en voldoende natuurlijk daglicht.

Het 1e Vitaal Lokaal is in 2010/2011 uitgevoerd inclusief een onafhankelijk onderzoek naar de effecten op de kinderen. De aanschaf van het Vitaal Lokaal onderdeel verlichting in combinatie met energiebesparingsbudget is in 1 keer voor de hele school uitgevoerd in 2011. Vervolgens zijn en worden de overige onderdelen van Vitaal Lokaal gefaseerd uitgerold. Planning Vitale School gereed 2016. 

De Zwanebloem wordt hierbij geholpen door Vital Places en haar partners.

Samen met Vital Places zijn voor de kinderen, ouders en andere schoolbesturen informatiebijeenkomsten georganiseerd om hen te informeren over wat de inrichting van de Vitale Lokalen inhoud en waarom de Zwanebloem dit doet.

Als je meer wilt weten, download dan de folder.


Deelnemende scholen

  • OBS De Zwanebloem — Zwaanshoek

Geïnteresseerd in de voortgang van dit project?