Geplaatst: 28 juni 2019

IKC Wereldwijs Wereldplein feestelijk geopend

Lees meer over dit project bij de ‘Goede Voorbeelden.’


Tags: ,

Geplaatst: 27 juni 2019

Verduurzamingsmaatregelen voor PO scholen

Deze brochure van RVO bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO schoolgebouwen ten aanzien van het energiegebruik en binnenmilieu. De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

 


Tags:

Geplaatst: 23 juni 2019

32 lessen voor de toekomst

AANRADER!! Voor eenieder die duurzaam onderwijs serieus neemt.

Het boek ’32 lessen voor de toekomst’ laat een vernieuwende kijk op onderwijs zien en staat vol praktische voorbeeldlessen die leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld betrekken. Enthousiasmerende en vernieuwende lessen die passen bij de kerndoelen in het onderwijs. Het boek met bijhorende website bevat 8 lessen voor de onderbouw, 12 lessen voor de middenbouw en 12 lessen voor de bovenbouw. Het is een uitgave waar iedere betrokkene bij het primaire onderwijs plezier aan zal hebben.

Ervaren vakdocenten vertalen in het boek duurzaam onderwijs naar kleuters, beginnende rekenaars en stoere schoolverlaters. Ook zijn er lessen van mensen die normaal juist niet voor de klas staan, zoals een beroemd avonturier. Met bijdragen van ervaren auteurs als Anton Bakker, Clara den Boer, Gerben de Vries, Guus Geisen, Hans van Eerden, Laurentien van Oranje, Martin de Wolf, Mart Ottenheim, Ortwin Hutten, Petra Jansen, Wilco van Rooijen en vele anderen. Onder redactie van André de Hamer en Peter Heres.

‘Dit is een belangrijke uitgave!’ Maurits Groen (oprichter WakaWaka), uitgeroepen tot de duurzaamste Nederlander van 2015.

Lesmateriaal behorende bij het boek is te vinden op de website.


Tags:

Geplaatst: 15 april 2019

Kinderklimaattop 2019 Den Haag

Met kinderen nadenken

Er wordt in Nederland veel over het klimaat gesproken door besluitvormers maar helaas te weinig met de kinderen. De volwassenen nemen besluiten die van invloed zijn op de toekomst van deze kinderen. Juist op de Kinderklimaattop draaien we de rollen om. We vragen de kinderen om na te denken over hun toekomst in relatie tot een beter klimaat. En dit jaar doen we dat via de duurzame ontwikkelingsdoelen. De 17 ‘Sustainable Development Goals’, of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld.”

Sfeerimpressie 2019

Videoverslag 2018

Meer informatie

 


Tags:

Geplaatst: 9 september 2015

Zwanebloem evaluatierapport Groen Schoolplein

Genoeg te doen op het plein

95% van de kinderen geeft aan dat er genoeg te doen is op het plein voor zijn/haar leeftijd

Download rapport

 


Tags:

Geplaatst: 23 augustus 2015

Pilot Groen in de klas

Meetbare effecten

Tot nu toe bieden de resultaten van de onderzoeken een stevige basis voor een grootschalige toepassing van groene wanden in klaslokalen. De planten groeiden goed, ook als de standplaats eigenlijk wat te donker was of als er een paar dagen te laat water werd gegeven. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast en dit vertaalde zich in meetbare effecten op de waardering van het klaslokaal, de stemming, het zelfbeeld en de concentratie van de leerlingen. Voordeel van groen in school is dat dit het hele jaar door beleefd wordt. In tegenstelling tot een groen schoolplein dat in de winter kaal is.

De studenten van het Wellantcollege vonden de plantenwanden wel een beetje saai voor kinderen. Omdat er geen bloeiende planten in de wand zaten en omdat de kinderen er nauwelijks zelf voor konden zorgen. Binnen de Groene Kapstok gaan we samen uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren.

“Eén van de docenten heeft aangegeven al te merken dat de luchtkwaliteit in de klas beter is en geen last te ondervinden van allergieën.”

Willem Elsnerus directeur Dr. Plesmanschool

Groene wanden voor schone lucht

Groene wanden vormen een haalbare, betaalbare en praktische oplossing om snel schone lucht in klaslokalen te brengen. En de nieuwste generatie groene wanden is ook nog eens ‘vakantieproof’. Ze hoeven maar eens in de twee weken water! Hoog tijd dus, dat meer scholen zo’n wand in de klas krijgen.

In het project Groen in de Klas doen 10 scholen, uit de gemeente Haarlemmermeer mee. We doen onderzoek naar de luchtkwaliteitsverbetering, we monitoren of watergeven inderdaad maar eens per twee weken moet en we probeerden een hartstikke leuk technisch lespakket van het bedrijf Plant-e uit. Ook controleerden vier afstudeerders van het Wellant college of de planten bleven leven en bleven hangen.

Kwalitatieve effecten

Het onderzoek naar de kwalitatieve effecten (prof.dr. Agnes van den Berg) is afgerond. De rapportage is in concept gereed. Er is een presentatie gemaakt van de belangrijkste conclusies.

Slotconclusie:

Dit onderzoek laat zien dat zowel leerkrachten als leerlingen heel enthousiast zijn over een plantenwand in hun klaslokaal, die kinderen de mogelijkheid biedt om op een vanzelfsprekende manier dagelijks in contact te komen met groen. Dit enthousiasme vertaalt zich ook in meetbare effecten op de waardering van het klaslokaal, de stemming, het zelfbeeld en de concentratie van de leerlingen. Dit is best bijzonder gegeven het feit dat er, zoals gebruikelijk in een veldexperiment, op elk moment veel toevallige omstandigheden waren die niet onder controle van de onderzoekers waren en die de resultaten kunnen hebben vertroebeld. Als het gaat om het onderhoud van de wand en de plantenkeuze zijn er nog wel wat verbeterpunten mogelijk. In vergelijking met gewone potplanten, die in een klaslokaal vaak een kort leven beschoren zijn, biedt een plantenwand echter een unieke kans om groen in het klaslokaal te brengen en daar ook langdurig gezond te houden. Al met al bieden de resultaten van dit onderzoek een stevige basis voor een grootschalige toepassing van groene wanden in klaslokalen.

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit (prof. dr. Bert van Duijn) is helaas nog niet compleet. De wel beschikbare resultaten wijzen uit dat de luchtkwaliteit (CO2 gehalte en luchtvochtigheid) in een lokaal met planten beter is dan in een lokaal zonder:

Vier Studenten van het Wellantcollege hebben de plantenwanden in het schooljaar 2014/2015 gemonitord en een verslag gemaakt van hun bevindingen:

Conclusies rapportages studenten Wellantcollege

 


Tags: ,