Community

Meerwind heeft nieuw sponsorfonds: Wind in de rug

Gepubliceerd: 26 mei 2016

Met het ‘Wind in de rug’ sponsorfonds wil Meerwind tot 10.000 euro aan lokale duurzame initiatieven gaan sponsoren.

Meerwind wil graag de basisscholen in de Haarlemmermeer actief wijzen op dit nieuwe sponsorfonds. 10.000 euro wordt verdeelt onder duurzame initiatieven die in de kernen van de Haarlemmermeer leven, maar die zonder Meerwinds financiële ‘zetje in de rug’ niet van de grond komen. Onder duurzaamheid verstaan wij zeker ook ‘sociale cohesie’: het dorpsgevoel dat zo kenmerkend is voor de kernen in onze gemeente! Initiatieven kunnen aangemeld worden voor 12 juni 2016