Community

NDE-coördinatoren kenniskring op 5 november a.s.

Gepubliceerd: 27 augustus 2019

Onlangs is er een inventarisatieronde geweest bij een aantal van jullie NDE-collega’s. Een van de zaken die naar voren kwam is dat je soms (bijna) de enige in de school bent met ‘groene vingers’ of die bezig is met ‘duurzaam denken’. Vandaar dat we een kennisdelingssessie organiseren speciaal voor NDE-coördinatoren zodat je tips & ervaringen kunt uitwisselen en samen na kan denken over verschillende onderwerpen.