Campus

Procesbegeleiding bij Groene Schoolplein

Gepubliceerd: 17 januari 2017

Een natuurlijke omgeving is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden. In de factsheet Groen doet goed van IVN Jeugd, Gezondheid en Natuur wordt dit ook duidelijk gemaakt. De natuur prikkelt, daagt uit en geeft kinderen de ruimte om hun fantasie de vrije loop te laten. Ook worden zij onbewust gestimuleerd tot bewegen. Opgroeien in groen, zorgt voor een meer duurzame leefstijl en een prettiger en gezonder leven.