wat kun je als school doen:

hoe geef je er les over:

NMCX aanbod

 • Let’s Do It Kids (groep 1-8) Een schoolbreed les/belevenisprogramma waarin de jeugd van 4 tot 12 jaar zich bewust wordt van de noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën (wereldoriëntatie) waar we samen aan moeten werken (burgerschap).
 • Lespakket Afvalvertering (groep 5-8). Kinderen doen in deze les allemaal opdrachten die te maken hebben met natuurlijke afvalvertering. De leerlingen leren dat al het afval wordt hergebruikt in de voedselkringloop.
 • Wonderwel leerlijn (groep 1-8) met leskisten, gastlessen en excursies. Leer kinderen over de techniek achter basisvoorzieningen zoals voedsel, drinkwater, afval, riool, gas en elektra met veel aandacht voor duurzaamheid. De lessen vinden plaats binnen een thema van circa zes weken rond een van de basisvoorzieningen. Iedere groep behandelt een eigen thema.
 • Voedselfootprint (groep 7-8, voorheen Zwam & Zo). Leer over circulaire processen en over je voedselfootprint. Tijdens deze les leren leerlingen huishoudelijk afval, zoals koffiedik, te hergebruiken.
 • Excursie Milieustraat (groep 6-8). Een excursie naar de milieustraat van het afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Wat doen zij met het afval dat ze ophalen? Tijdens deze excursie laten ze o.a. zien hoe zij van GFT-afval vijf nieuwe producten maken.

Extern aanbod/informatie

 • Aan de slag met afval. Een leuke en uitgebreide educatieve website over (zwerf)afval en recyling is Aan de slag met afval. (groep 1-8). Als leerkracht kun je er lesmateriaal vinden, maar leerlingen kunnen er ook zelf aan de slag.
 • Nederland Schoon. Op Nederland Schoon vind je de aankomende acties van Nederland Schoon. En tevens meer informatie over zwerfafval, waaronder een infographic en veelgestelde vragen.
 • Meerlanden. Afvalinzamelaar en -verwerker Meerlanden heeft voor scholen een Recycle educatieprogramma, en een GFT-kaartspel.
 • HVC Groep. De Groene Bende (groep 7 en 8). Op de website van afvalverwerker HVC Groep is informatie te vinden over afval, afvalverwerking, recycling en duurzame energie. Als leerkracht kun je er lesmateriaal vinden.
 • Milieucentraal. Milieucentraal heeft een informatiepagina ‘Welk afval waar‘ over afvalscheiden. Met o.a. een Afvalscheidingswijzer, en een Afvalscheidingsquiz.
 • Warenhuisje. Het lesprogramma 7Dagen Circulair, een initiatief van Warenhuisje, is een lesprogramma over de circulaire economie, waarbij een klas gedurende zeven dagen aan de slag gaat met het thema ‘verantwoord consumeren en produceren’. Kinderen leren wat zij actief kunnen doen om bij te dragen aan een circulaire wereld met duurzaam gebruik van goederen, materialen en grondstoffen.

Snel resultaat

Organiseer een duurzame kledingruilbeurs of een speelgoedruilbeurs.